پیمانکاری کامل تاسیسات برقی کارخانه های صنعتی
شامل: طراحی،نظارت و اجرای پست فشار متوسط ورودی،بانک خازنی،سیستم های UPS،ژنراتورخانه،موتورخانه،ارتینگ،تابلوهای توزیع محلی،وایرینگ،برق ساختمان،روشنایی،دوربین،اطفا حریق،تلفن مرکزی و...
اینجا کلیک کنید
پروژه های برق صنعتی
نظارت،طراحی واجرای پروژه های برق صنعتی فشار ضعیف و فشار متوسط
پروژه های اتوماسیون صنعتی
نظارت،طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون،ابزار دقیق،سنسورینگ،وایرینگ،شبکه و...
اینجا کلیک کنید
پروژه های شبکه های صنعتی و مانیتورینگ
نظارت،طراحی و اجرای پروژه های مانیتورینگ،انواع شبکه های صنعتی ،اسکادا و...
اینجا کلیک کنید

الکترونیک

شرکت رستاک کنترل در اجرای پروژه های بر پایه الکترونیک با بهره گیری از متخصصان دانشگاهی و صنعتی با تجربه ارائه دهنده خدمات زیر در حوزه برق صنعتی می باشد:

 

  1. مشاوره،طراحی و اجرای سیستم های الکترونیکی مورد نظر مشتری(customize)
  2. اجرای سیستم های خاص الکترونیکی صنعتی
  3. طراحی برد های خاص صنعتی و کنترلی
  4. بهینه سازی سیستم های سنتی با برد های الکترونیکی جدید
  5. اجرای سیستم های الکترونیکی و جایگزینی با سیستم های اتوماسیون به دلیل ایجاد صرفه اقتصادی
  6. تعمییرات برد های صنعتی
  7. تعمییرات برد های صنعتی درایو های الکتریکی
pcb_elec