بایگانی‌های پروژه برق قدرت – رستاک کنترل

اجرای طرح عملیات کنترلی برای بلوک های هیدرولیکی وکمپرسور هوا

اجرای طرح عملیات کنترلی برای بلوک های هیدرولیکی وکمپرسور هوا

سرویس وراه اندازی درایوالکتریکی315 کیلو وات به همراه سرویس وتعمیر بانک خازنی

سرویس وراه اندازی درایوالکتریکی315 کیلو وات به همراه سرویس وتعمیر بانک خازنی

اجرا و تعمیرات اتوماسیون دستگاه حفاری

اجرا و تعمیرات اتوماسیون دستگاه حفاری

اجرای پست 20 کیلوولت

اجرای پست 20 کیلوولت

اجرای پروژه کارخانه تولید محصولات کنجدی به صورت کلید در دست

اجرای پروژه کارخانه تولید محصولات کنجدی به صورت کلید در دست

رفع عیب و سرویس پمپ های بتن و مورتار

رفع عیب و سرویس پمپ های بتن و مورتار

کارخانه تولید داروهای خاص

کارخانه تولید داروهای خاص

اجرای عملیات برقی کارخانه کاشی

اجرای عملیات برقی کارخانه کاشی